KUMTAMBUA MOLA MLEZI[3] Surat Al-Aarafu Aya ya 143.

[4]  Hiyo ni hadithi maarufu iliyonukuliwa na Ibni Abbasi, lakini vile vile hadithi hiyo imenukuliwa kwa mtindo mwengine na Amiyrul-Muuminina Imamu Ali (a.s) ndani ya kitabu chake cha Nahjulbalagha, ان الکتاب یصدق بعضه بعضا...  yaani kwa hakika Qur-ani inafasiri baadhi ya aya nyengine. (Nahjulbalagha, hutuba ya 18),  na katika riwaya nyengine, imekuja kwa mtindo huu. وینطق بعضه  ببعض ویشهد بعضه علی بعض  yaani kwa hakika Qur-ani inabainisha baadhi ya aya, na inabainisha na kutoa shahada ya baadhi za Aya. (Nahjulbalagha, hutuba ya 103.)

[5] Nahjulbalagha, hutuba ya 179.

[6] Suratun Nisaa Aya ya 48.

[7] Surat Az-Zumar Aya ya 65.

[8] Surat-Az-Zumar Aya ya 62

[9] Surat Shuura Aya ya 12.

[10] Surat Al-Insan Aya ya 3

[11] Surat-An-Najm Aya ya 39

[12] Usuli kafi, juzuu ya 1, uk 160, (mlango wa jabr walqadar, wal-amr baynal-amrayni).back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next