HAKI ZA WATU KATIKA JAMII
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 103

 

 

BISMILAHI RAHMANI RAHIYMI

KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU

HAKI ZA WATU KATIKA JAMII

Mwenyeezi Mungu Mtukufu amempa mwanaadamu hadhi na heshima kubwa kulinganisha na viumbe wengine.

Mwanaadamu ana haki na mahitajio mbali mbali katika jamii, kama vile chakula, kivazi pamoja na makazi, ni rahisi kuweza kumtekelezea mnyama kama vile farasi au njiwa mahitajio yake, hii ni kutokana kua yeye hana makuu bali anaitajia kula na kunywa pamoja na usalama wa mwili wake, lakini kumtekelezea manaadamu mahitajio yake si jambo lililorahisi, kwani mwanaadamu ana mahitajio ya kimwili pamoja na mahitajio ya kiroho yawezayo kuituliza akili yake.

Si jambo gumu sana kwa serikali kuweza kuitimizia jamii mahitajio ya kimwili kwa usawa bila ya kubagua, lakini ni vigumu serikali hiyo kuweza kuyatekeleza mahitajio ya jamii ya kiroho, hii ni kwa kutokana na kua kila mmoja ana maradhi maalum yanayoisumbua roho yake na mara nyingi maradhi hayo hutofautiana kwa jinsi ya watu walivo.

Moja kati ya mambo yenye kuifanya jamii iridhike na serikali yao ni mtizamo wa serikali juu ya jamii hiyo, na vipi srikali hiyo inavyojiangalia pamoja na kuiangalia jamii hiyo, je serikali hiyo mtawala ma ndiye bwana wa jamii? Au ni wakili alieteuliwa na jamii hiyo kuyatekelea matakwa na mahitajio ya jamii? Katika sura ya kwanza serikali hua ni kama raisi wa jela ya wendawazimu au mchunga punda ambaye hujihisi kua yeye ndiye mmiliki halisi wa punda hao na ana haki juu ya punda hao, basi huwalisha punda hao atakavyo na kuwaongoza atakavyo. Na ikiwa serikali itakua ni wakili aliye chaguliwa na jamii yake ili kuyatekeleza matakwa ya jamii hiyo, basi serikali hiyo itakua ni mhudumu aliye muaminifu wa jamii hiyo. Kukubali kwa serikali kua jamii ilioichagua serikali hiyo kua ni yenye haki maalum na kuto kutenda amtendo yenye kuonyesha kuwepo kwa ukiukaji wa haki za jamii, ni moja kati vivutio vitakavyoifanya jamii hiyo kua na matumaini pamoja na kuiridhia serikali yao.

Sote tunaelewa kua katika karne zilizopita Ukiristo ulikua umshika hatamu katika nyanja tofauti za kidini na kidunia, lakini kwa kutokana na matendo ya Kanisa yalivyokua si yenye kuziridhisha nyoyo za watu pamoja na kushindwa kwa Kanisa katika kuyatimiza mahitajio ya jamii, jambo ambalo limesababisha jamii ya kimagharibi kuhisi kua dini haina uwezo wa kuyatimiza mahitajio ya wanaadamu, na linaloonekana hivi sasa katika jamii ni kuikimbia dini na kuivamia dunia kwa kutapatapa huku wakidhani kua matamanio yao ndiyo yawezayo kuiongoza nafsi ya mwanaadamu. 1 2 next