WAFUNZAJI QUR-ANI



KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA

 

REHEMA MWENYE KUREHEMU

 

MAFUNZO YANAYOPELEKEA KUIFAHAMU QUR-ANI

 

MAFUNZO YALIYOMO NDANI YA KITABU HIKI YAMESAHIHISHWA NA KUTOLEWA NADHARIA MPYA

KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU

 

UTANGULIZI

 

MAZUNGUMZO NA MAELEZO KUHUSIANA NA WAFUNZAJI QUR-ANI

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next