MTIZAMO WA IMAMU ALI JUU YA SERIKALI
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 103

 

Moja kati ya masuala yaliozungumziwa na kupewa kipau cha juu ndani ya kitabu kilichokusanya hutuba na hekima za Imam Ali (a.s) kijulikanacho kwa jina la Nahjul-Balagha, ni suala la serikali pamoja na uadilifu katika uongozi wa jamii.

Mtu yeyote atakayekisoma kitabu hicho mwanzo hadi mwisho, ataona jinsi Ali bin Abii Taalib (a.s) alivyolipa kipau mbele suala hilo, na kwa wale wafuasi wa dini zilizo nje ya Uislamu watakua ni wenye kushangaa sana na kujiuliza kua, hivi ni kwa nini kiongozi wa dini awe ni mwenye kushughulikia masuala ya serikali kiasi hichi, na atabaki kujiuliza, hivi kuna uhusiano gani kati ya masuala ya serikali na masuala ya dini?!

Lakini kwa wale wenye kuyatambua vyema mafunzo ya kidini  na kumtambua vizuri Ali (a.s), pamoja na kuelewa kua Ali (a.s) alilelewa na Mtume (s.aw.w) na kupata mafuzo yote yanayohitajika katika kuuongoza Uislamu tangu Yeye alivyokua mdogo hadi kufariki kwa Mtume (s.a.w.w),

Hawatolistaajabia suala hilo, bali iwapo Ali (a.s) hatolitilia mkazo suala hilo hapo ndipo wao watakua ni wenye kushangaa, kwani kiongozi kama Ali (a.s) hawezi kua ni mwenye kuyatupilia mbali masuala ya jamii, na moja kati ya masuala yanayohusiana na jamii, ni uongozi pamoja na uadilifu katika uongozi huo.

Kwani Qurani haikubainisha suala hili? Hebu iangalie Qurani inavyosema:

{Kwa hakika tumewatuma Mitume wazi wazi na tukawateremshia hukumu na tukawapa mezani (kanuni na sheria) ili wasimamishe uadilifu katika jamii}.

Katika Aya hii inaonekana wazi kua suala kutetea uadilifu ndio lengo kuu lililokusudiwa katika kutumwa mitume katika jamii tofauti za wanaadamu.

Vipi basi kiongozi kama Ali (a.s) awe ni mwenye kulipa kisogo suala hili?

Na ikiwa kuna watu wanaodhania kua dini imekuja kufafanua masuala ya sala tohara na mfano wa hayo tu, na kufikiria kua suala la uongozi liko upenuni mwa dini, watu hawa wanatakiwa kuzirudia akili zao na kufikiria kwa undani zaidi.

THAMANI YA SERIKALI NA UONGOZI KATIKA UISLAMU1 2 3 4 5 6 7 8 next