Masomo ya Kiislamu Kitabu cha Nne
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 103

 

 

MASOMOYA KIISLAMU

Kitabu cha Nne

YALIYOMO

Somo

1. Tabia nzuri

2. Matendo yaliyo faradhi:

Kufanza amali njema kwa moyo wa bidii na unyoofu, Kumtegemea Mwenyezi Mungu, Kutendeana Haki, Kuwatendea mema Wazee wawili, Kuwaangalia jamaa wa damu, Kusaidiana mambo mema, Kupatanisha watu na Ukweli.

3.Matendo Matukufu {1}:

Kuwa na tabia nzuri, Kuwa na elimu, Ushujaa, Unyenyekevu, Huruma na Upole, Kukaa vyema na watu, Ukarimu, Utawa na Kuwasaidia wanyonge.

4.Matendo Matukufu {ii}:

Kutoa Salamu kwa kutangaza Kusubiri, Kukarimu, Kusameheana, Kukidhi haja za watu, Kufanya usawa kwa kila kitu, Kumcha Mwenyezi Mungu,Usafi, Kuwa na haya, Kuoa, Kuwa na ukunjufo, Kuwaheshimu watu, Kumshukuru Mungu.

5.Matendo yaliyo haramu {1}:

Kuwaasi na kuwahalifu wazazi, Kuzini, Kufira, Kusagana wanawake, Kunywa ulevi, Kucheza kamari, Kula mizoga na nguruwe na vinginevyo vilivyo haramishwa, Kula mali za watu, Kula mlungula1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 next