Imam Jaafar Saadiq
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 103

HISTORI  FUPI YA IMAM  JAAFAR  SWAADIQ (A.S)

JINA LAKE NA NSABU YAKE  (A.S).

Jina lake ni Jaafar bin Mohammad bin Ally bin Husein bin Ally bin abi twalib  (a.s).

MAMA  YAKE  (A.S).

Mama  yake ni Ummu Far’wa binti  Qaasim bin  Mohammad bin abii Bakar.

KUNIA  YAKE  (A.S).

1-  Abu  abdillah. 2-  Abu ismaail.

MAJINA YAKE  MASHUHURI  (A.S).

1-  Aswaadiq.  2-  Aswabir. 3-  Al faadhil.  4-  Atwaahir.   5-  Al kaamil.  6-  Al munjiy, na mengineyo.

TAREHE  YA KUZALIWA KWAKE (A.S).

Alizawa tarehe 17 mwezi wa Rabiul awwal mwaka 83 hijiria, na kuna kauli nyingine tofauti na hiyo.1 2 3 next