Mtume Mohammad
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/swaalshia/public_html/page.php on line 103

HISTORIA  FUPI  YA MTUME (S.A.W)

JINA  LAKE NA NASABU  YAKE.

Jina lake ni Mohammad bin Abdallah bin Abdul mutwalib bin hashim bin Abdul manaf bin Quswai bin kilaab. Na ukoo wake mtukufu unamalizikia kwa mtume Ibrahiim  (A.S)

MAMA  YAKE.

Mama yake ni Amina binti Wahabi bin Abdul manafi bin zuhra bin kilaab.

KUNIA YAKE NI:

Abul qaasim, pia Abuu Ibrahiim.

JINA  LAKE  MASHUHURI.

1- Mustafa, na anayo majina mengine mengi yaliyo pokelewa  ndani ya Qur’ ani tukufu kama:

2- Khaatamun nabiyyiin. 3- Al ummiyyi. 4-  Al muzammil. 5- Al mudathir. 6-  Al mubiin. 7-Al kariim.

8- An nuur. 9- An niima. 10-  Ar rahmaan. 11- Ash shaahid. 12- Al mubashir.13-  An nadhiir. 14- Abdur rauuf.    15- Ar rahiim. 16- Ad daai  na mengine mengi.1 2 3 4 5 next