Masimulizi

Katika hema la rustam
Mkufu wa Ajabu
Mahari ya Damu
MASIMULIZI ( HADITHI ) KATIKA QUR’AN
MAISHA YA MTUME SALEH A.S. a.s.
WATU WA SABT ( Sabbath )
Hadith Ya Mufazzal MAWAZO
Dhulfa na Juwaybir
Usawa