Qur'an

80. SURA `ABASA
Watu wa 'ukhdud'(MAHANDAKI)
Ukweli ni huu
Suratu Al Fatiha (Ufunguzi Wa Kitabu)
SHIA NA QUR'ANI
Muongozo wa Wasomao