Ushia

MTIZAMO WA IMAMU ALI JUU YA SERIKALI
BARUAKWA DADA
Saa za kazi
SABABU ZA KUTEREMSHWA QUR_ANI
MRITHI WAKE BAADA YA YEYE KUFARIKI?
MASHIRIKIANO YA IMAMU ALI (A.S)
Ndoa ya Fatima Zahra na Ali ibn Abi Talib
UKWELI WA HADITHI YA KARATASI
shia na Taqiyyah-2
Kisha nikaongoka
Wito kwa waislamu kuuendea ukweli
WAULIZE WANAOFAHAMU