Qur'an

TOFAUTI ZA SIMULIZI ZILIZONUKULIWA KATIKA KITABU CHA QUR-ANI NA KITABU CHA TAURATI NA INJILI
SIFA ZA SIMULIZI ZILIZOMO NDANI YA QUR-ANI
SOMO LA KUMI NA TANO
NYENZO NA HERUFI ZA VIAPO NDANI YA QUR-ANI
METHALI NDANI YA QUR-ANI
ufahamu wa Quran
KUMJUA MWENYEEZI MUNGU
WAFUNZAJI QUR-ANI
MAFUNZO YA QURAN
MAFUNZO YA QURAN
MAFUNZO YA QURAN
MAFUNZO YA QURAN
IMANI YA UISLAMU
UTUKUFU WA QURAN
NJIA SAHIHI
HASARA NA MAJUTO
UONGOZI KATIKA ZAMA ZA IMAMU ALI (A.S)
Qur'an Tukufu
Tafsiri ya Qur'an
Mengineo
Tartiil
Tajwiid